วชิรป่าซาง ชนะเลิศประชาธิปไตย ในโรงเรียนระดับประเทศ

สภานักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 คว้า “ชนะเลิศประชาธิปไตยในโรงเรียน ระดับประเทศ ประจำปี2562 พร้อมรับเงินรางวัลทุนการศึกษาจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 30,000 บาท จัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ เพื่อจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายสภาจำลองทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น