ชื่นชม!!! ผบช.ภ. 5 ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักไว้กิน ของ สภ.สันกำแพง และนปพ.เชียงใหม่

พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักไว้กิน ของสภ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่  โดยมี พ.ต.อ.ชัชวรินทร์ บุนนาค  ผกก.,พ.ต.ท.ถาวร  นันติแสน  รอง ผกก.(สอบสวน) พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ  และตรวจเยี่ยม นปพ.กก.สส.ภ.จ.เชียงใหม่ ที่อาศัยอยู่ติดกัน ซึ่งได้ดำเนินการให้มีการปลูกพืชผักต่างๆ โดยใช้สถานที่บริเวณพื้นที่ด้านหลัง ที่พักของข้าราชการตำรวจ เป็นพื้นที่เพาะปลูกผักสวนครัวด้วย
นอกจากนี้ ยังได้มีการเลี้ยงไก่ และเลี้ยงปลา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 สำหรับ
โครงการนี้ เพื่อให้มีพืชผักเพียงพอต่อการบริโภค ทำให้ได้รับสารอาหารครบตามความต้องการของร่างกาย และเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ ให้ข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยและครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมพอเพียงกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน สร้างเสริมความรักความสามัคคี ในหมู่คณะและหน่วยงาน พร้อมได้ให้คำแนะนำโดยให้นำหลักการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ เช่นการทำเกษตรอินทรีย์ การปลูกผักปลอดสารเคมี และได้สอบถามถึงปัญหาในการดำเนินโครงการ เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขและสนับสนุนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น