รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของพี่น้องอช.ห้วยน้ำดังทุกคน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของพี่น้องอช.ห้วยน้ำดังทุกคน ขอขอบคุณฟันเฟืองทุกซี่ที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและการบริการการท่องเที่ยว โดยยึดหลักถึง ความสะดวก ความสะอาด ความปลอดภัย และร่วมสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ภายใต้ความมั่นคง ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จนทำให้อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อน เพื่อสุขภาพ (น้ำพุร้อนโป่งเดือด) และรางวัลมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (จุดชมวิวดอยกิ่วลม)
โดยนายบัญชา รามศิริ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เข้าร่วมพิธีและรับมอบโล่ห์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ
สำหรับรางวัลที่ได้รับนี้ เป็นรางวัลที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเมินคัดเลือกจากหน่วยงานราชการ ชุมชน และผู้ประกอบการ ที่บริหารจัดการ และดำเนินการด้านการท่องเที่ยวของไทย โดยพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานหลายด้าน เช่น ทางด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงาน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก ห้องน้ำห้องสุขา การคมนาคม ป้ายบอกทาง ป้ายสื่อความหมาย และความเพียงพอของสถานที่ในการจะทำกิจกรรมต่าง ๆ การบริการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย เป็นต้น
โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาตรวจประเมิน สอบถาม ตรวจสอบ ตรวจดูสถานที่จริง เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น