นอภ.เชียงแสน ลงตรวจเยี่ยมและติดตามผู้เลี้ยงสุกรระบบฟาร์มปิด หวั่นโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกา

เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน พร้อม นายกเทศมนตรีตำบลโยนก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามผู้เลี้ยงสุกร ระบบฟาร์มปิด จำนวน 2 ราย คือ ก.สุกร.ฟาร์ม บ้านโค้งงาม ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีสุกร ประมาณ 500 ตัว และฟาร์มหมู ลุงพร-ป้าลัย บ้านสันธาตุ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีสุกร ประมาณ 1000 ตัว โดยนายอำเภอเชียงแสน ได้แนะนำนโยบายการป้องกัน โรคระบาดหิวาต์แอฟริกา กำชับห้ามขนย้ายสุกรโดยเด็ดขาด ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ และเบื้องต้นทราบว่าทางปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และปศุสัตว์ อ.เชียงแสน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและกำชับแล้ว

ร่วมแสดงความคิดเห็น