ปัญญาประดิษฐ์ – AI เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

ปัญญาประดิษฐ์
AI เทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI คืออะไร ทำไมปัจจุบันถึงมีการพูดถึงกันมากมายในแวดวงสังคมของเรา ไม่ว่าจะไปทางไหนก็ได้ยินแต่คนพูดถึงโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Google, Facebook, Huawei หรือ Apple ต่างก็ให้ความสนใจไม่น้อย

ในปัจจุบัน บริษัทหลายๆบริษัทได้มีการทุ่มทุนวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับ AI กันมากขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในอนาคต ซึ่งเหตุผลที่ AI มีบทบาทกับโลกของเรามากขึ้นเพราะอะไรนั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Artificial Intelligence มีคำย่อคือ AI เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่มีแนวคิดในรูปแบบที่เน้นเหตุผลเป็นหลัก มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเป็นผู้ช่วยในด้านต่างๆ อาทิเช่น ระบบนำทางรถยนต์ไร้คนขับ, ผู้ช่วยอัจฉริยะในสมาร์ทโฟน และ หุ่นยนต์ที่มีปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวควบคุมการเคลื่อนไหว เป็นต้น โดย AI แบ่งตามความสามารถได้ 4 กลุ่ม ดังนี้

1.ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์ (Systems that think like humans)
2.ระบบที่กระทำเหมือนมนุษย์ (Systems that act like humans)
3.ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผล (Systems that think rationally)
4.ระบบที่กระทำอย่างมีเหตุผล (System that act rationally)

โดยสรุปคร่าวๆได้ว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI ก็คือ วิทยาการด้านปัญญาที่จะมาช่วยให้มนุษย์อย่างเราๆแก้ปัญหาต่างๆได้ดีขึ้น โดยสร้างหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้เหมือนคน, หรือจะใส่เจ้าปัญญาประดิษฐ์นี้ลงไปในคอมพิวเตอร์ ให้คอมพิวเตอร์ช่วยจำลองการทำงานต่างๆเพื่อเลียนแบบพฤติกรรมของคน โดยเน้นตามแนวความคิดแบบสมองมนุษย์ที่มีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา รวมไปถึงการเลือกแนวทางการดำเนินการในลักษณะคล้ายมนุษย์นั่นเอง

ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่บริษัทและองค์กรต่างๆถึงหันมาสนใจพัฒนา AI กันเพิ่มมากขึ้น เพราะเนื่องด้วยการทำงานที่ แม่นยำ รวดเร็ว คิดและตอบสนองเองได้ด้วยการประมวลผลเชิงตรรกะ ทำให้ AI เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในอนาคตที่กำลังเป็นที่จับตามองว่าจะสามารถทำอะไรได้บ้าง และจะพัฒนาไปได้ไกลขนาดไหน

ร่วมแสดงความคิดเห็น