นักศึกษา ม.อาโอโมริ ชูโอกักกุอิน สนใจมาดูการผลิตมะม่วงมหาชนก ที่สหกรณ์นิคมแม่ริม

วันที่ 9 ก.ย. 2562 ที่โรงเรียนบ้านสะลวงนอก ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.ชม.2 นายกำธร จันทร์สุวรรณ์ ผอ.ร.ร.บ้านสะลวงนอก นายโชคดี สรณ์วิโรจน์ ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมแม่ริม กลุ่มสตรีแม่บ้าน ให้การต้อนรับ นักศึกษา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอาโอโมริ ชูโอกักกุอิน ประเทศญี่ปุ่น
ในการเดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานของสหกรณ์นิคมแม่ริม จำกัด ในเรื่องของการปลูกมะม่วงมหาชนก โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยอาโอโมริ ชูโอกักกุอินเป็นผู้จัดจำหน่ายผลผลิตมะม่วงมหาชนกจากกลุ่มเกษตรชาวสวนสมาชิกของสหกรณ์ฯ จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น โดยเริ่มส่งไปจำหน่ายตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักสหกรณ์นิคมแม่ริมมากยิ่งขึ้น
ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยฯได้จัดส่งนักศึกษา อาจารย์มาดูงานเรียนรู้ขั้นตอนการปลูก การเก็บผลผลิตมะม่วงมหาชนกและการเกษตรอื่น ๆ จากสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ให้ทุนนักเรียนไทยจากจังหวัดภาคเหนือไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยฯทุกปี ปัจจุบันในระดับปริญญาตรีมีนักเรียนจากเชียงใหม่14คน ปริญญาโท 2 คน ในอนาคตทางสหกรณ์นิคมแม่ริมเตรียมทำMOUบ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดอาโอโมริเพื่อสานสัมพันธ์อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น