เชียงใหม่ รณรงค์ไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่องในฤดูฝน อ.สันกำแพงพบ 18 ราย อันดับที่ 24 ของจังหวัด

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 9 ก.ย. 62 นางมุกดา ชาเทพ  สาธารสุขอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่  เปิดเผยได้ร่วมกับ กำนัน ผญบ. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.(รพ.ส่งเสริมสุขภาพ) อสม. ในแต่ละตำบล ทุกหมู่บ้าน ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันรณรงค์ไปตามในหมู่บ้านต่างๆ ในเขตรับผิดชอบ ซึ่งมี 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน มีประชากรประ 8 – 9 หมื่นคน ได้รวมแรงร่วมใจกัน เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายแหล่งแพร่พันธุ์เชื้อไข้เลือดออก พร้อมให้ความรู้แก่ชาวบ้านแจก”ทรายอะเบท” เพื่อให้ชาวบ้านนำไปใส่ลงไปตามท่อน้ำเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ทางด้านนางมุกดา ชาเทพ สาธารสุขอำเภอ  ได้กล่าวว่า ในหน้านี้ซึ่งเป็นฤดูฝน จึงมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆตามในบ้านชองชาวบ้าน ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  ส่วนมาตรป้องกันและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออก  อีกทางโดยให้ทาง กำนัน ผญบ. แต่ละตำบลหมู่บ้าน ได้ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือให้ชาวบ้านทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงตามภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังในบริเวณบ้านของชาวบ้าน  พร้อมทาง อสม.จะออกตรวจสอบลูกน้ำยุงลายในเขตรับผิดชอบ
ซึ่งในขณะนี้ทาง กำนัน ผญบ. รพ.สต. ( รพ.ส่งเสริมสุขภาพทุกตำบล มี 11 แห่ง อสม.ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ออกช่วยรณรงค์ทั้งพ่นหมอควัน ทำลายลูกน้ำยุงแหล่งแพร่พันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ในอำเภอสันกำแพงทั้ง 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน  ส่วนผู้ที่ได้รับเชื้อไข่เลือดออกมี 18 ราย ไม่ถึงกับอันตรายรุ่นแรงแต่ประการใด  และเป็นระดับที่ 24 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี 25 อำเภอ จะอออกรณรงค์ต่อไป จนกว่าจะหมดฤดูฝนและไม่พบเชื้อไข้เลือดออกจนกว่าจะปกติต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น