หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริกระดมภาคส่วน ประชาชน และจิตอาสาปลูกป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง

เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2562 หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก โดยการนำของ นายสราวุธ อุเทนรัตน์ หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก ร่วมกับราษฎรบ้านปางอ้อย ม.9 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ดำเนินการปลูกป่า บนเนื้อที่ 10 ไร่ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ซึ่งมี อบต.แม่พริก ชมรมกำนันผู้ใหญ่ ต.แม่พริก ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก กลุ่มจิตอาสาและประชาชน ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ร่วมโครงการจิตอาสาปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดย นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย ได้มอบหมายให้ นายสุทัศน์ ยาวิชัย ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและร่วมปลูกป่า

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น