(มีคลิป)พร้อมรับมือ ! อบต.กื้ดช้าง วางมาตรฐานการดูแลความปลอดภัย นักท่องเที่ยวล่องแก่งกื้ดช้าง แก่กัปตันทุกคน

0
441

นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ล่องแก่งปลอดภัย ใส่ใจนักท่องเที่ยว White Water Refting เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และการท่องเที่ยวชุมชน โดย อบต.กื้ดช้าง ร่วมกับ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ และชมรมผู้ประกอบท่องเที่ยวกื้ดช้าง จำนวน 10 ชั่วโมง ให้กัปตันล่องเรือยางทุกคน ได้มีมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว หลังปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต และล่าสุดนักท่องเที่ยวตกน้ำได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยไป 2 ราย ซึ่งพบว่ากัปตันกว่า 30 คน มีใบผ่านการฝึกอบรมจริงมาเพียง 1 ราย
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เข้ามาใช้บริการกิจกรรมล่องแก่ง การท่องเที่ยวแบบผจญภัย ซึ่งแก่งกื้ดช้างแห่งนี้ อยู่ใน ระดับ 4 บวก มีความอัตรายของแก่ง มีความยากท้าทายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะเดินทางมา โดยเฉพาะในช่วงนี้กระแสน้ำจะไหลแรง เพื่อให้กัปตันที่พานักท่องเที่ยวล่องแก่ง มีมาตรฐานในการดูแล กรณีเกิดเหตุขึ้น สามารถช่วยเหลือเบื้องต้นเหตุเผชิญหน้าได้ เกิดแพยางพลิกคว่ำ ให้สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และรู้วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมครั้งนี้ อบต.กื้ดช้าง จะได้มอบใบประกาศให้ ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่จัดการฝึกอบรมกัปตันเรือ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะที่ผ่านมาจะมีเฉพาะแต่ละผู้ประกอบการจัดอบรมของตนเอง ขาดความรู้ความเข้าใจ หากในกรณีไปพบประสบเหตุของผู้ประกอบการรายอื่น ก็จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ ก็จะช่วยลดความสูญเสียบาดเจ็บของนักท่องเที่ยว

ร่วมแสดงความคิดเห็น