เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ให้กำลังใจคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา กรณีเตือนร้านค้าในจังหวัดน่าน งดติดป้ายโฆษณาน้ำแร่หรือโซดาสัญลักษณ์ คล้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายธงชัย ยงยืน หัวหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน นายอเนก สิทธิ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กร งดเหล้าจังหวัดน่าน เข้ายื่นหนังสือแสดงความขอบคุณ ในการปฏิบัติหน้าที่
โดยมี นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ จังหวัดน่าน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดน่าน นำโดย น.พ. พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ลงพื้นที่แจ้งเตือนร้านค้า ให้งดติดป้ายโฆษณาน้ำแร่ หรือโซดาที่มีสัญลักษณ์คล้ายคลึง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสี่ยงต่อความผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนบน และประชาคมเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน ยื่นหนังสือเป็นกำลังใจและขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลน่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ตำรวจภูธรเมืองน่าน สรรพสามิตจังหวัด พนักงานเทศกิจเทศบาลเมืองน่าน และผู้เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนร้านค้า ผู้ประกอบการ ในการติดป้ายโฆษณาสัญลักษณ์ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ ทางเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศ จะได้นำแบบอย่างของการดำเนินงานของจังหวัดน่าน ไปขยายผลทั้งประเทศ เพราะการกระทำของธุรกิจ แอลกอฮอล์มีอยู่ทั่วประเทศเช่นกัน ดังนั้น สิ่งที่ได้ดำเนินการใน ลักษณะนี้ ถือเป็นการทำตามหน้าที่ และยังได้สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยเจตนารมณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย รักษาไว้ ซึ่งความถูกต้องของสังคม เพื่อปกป้องอนาคตลูกหลาน มิให้ไปข้องเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกออล์

ร่วมแสดงความคิดเห็น