ร.ร.เชตวันวิทยา เผยแพร่พลังงานทดแทนจากถ่านไม้ไผ่ เพื่อใช้สูบน้ำ ปั่นไฟ มอเตอร์ไซค์ และการหุงต้ม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ ดอยมะเกี๋ยง มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ พระครูโสภณ ปัญญาธร (พระอาจารย์สุภาพ) ผอ.โรงเรียนเชตวันวิทยา ต.หัวทุ่ง อ.ลอง ได้เมตตาอนุเคราะห์ถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นวิทยาทาน แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 100 คน โดยพระครูโสภณ ปัญญาธร ได้ให้ความรู้แก่ประชาชน จ.แพร่ เรื่อง “พลังงานทดแทนจากถ่านไม้ไผ่เพื่อใช้สูบน้ำ ปั่นไฟ มอเตอร์ไซค์ และการหุงต้ม” และได้รับกำลังใจจาก นายอนุวัธ วงค์วรรณ นายก อบจ.แพร่ และนายอภิชาติ โตดิลกเวช อดีตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนและอดีตผู้ว่าราชการ จ.แพร่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น