ปีนหน้าผา เชียงใหม่ คว้ามา 8 ทอง 1เงิน พลศึกษาเกมส์ 44

นักกีฬษปีนหน้าผา ว.เชียงใหม่ ไม่พลาด นักกีฬาทำผลงานสุดยอดคว้ามา 8 เหรียญทอง 1 เงิน 3 ทองแดง ในการแข่งขัน กีฬาพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 44 ที่ ว.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ เป็นการฉลองสนามใหม่ที่สมบูรณแบบ
การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “พลศึกษาเกมส์” ระหว่างวันที่ 5-8 กย.2562 ณ JP TNSU.CMI Sport Climbing มีการจัดแข่งขัน 4 ประเภท รวม 8 เหรียญทอง ได้แก่ 1. ประเภท Bouldering บุคคล ชาย / หญิง 2. ประเภท Lead ( top rope ) บุคคล ชาย / หญิง 3.ประเภท Combined บุคคลชาย 4. ประเภท Speed บุคคลชาย/ หญิง และ ประเภททีมชาย โดยมีนักกีฬาจาก 4 วิทยาเขต เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ เชียงใหม่ สุโขทัย กระบี่ ยะลา สรุปผลการแข่งขัน ของนักกีฬาปีนหน้าผา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ มีดังนี้ นายอนวัช พรมวังขวา 3 เหรียญทอง ประเภท Bouldering บุคคล ชาย – ประเภท Lead ( top rope ) บุคคล ชาย ประเภท Combined บุคคลชาย
นางสาวพลอย ปันต๊ะ 2 เหรียญทอง ประเภท Bouldering บุคคลหญิง – ประเภท Speed บุคคลหญิง นายภาคภูมิ พะกะวัน 2 เหรียญทอง ประเภท Speed บุคคลชาย ประเภท Speed ทีมชาย น.ส.สุณัฏฐา ปันถา ประเภท Lead ( top rope ) 1 เหรียญทอง –
ประเภท Speed บุคคลหญิง 1 เหรียญเงิน – ประเภท Bouldering บุคคลหญิง 1 เหรียญทองแดง นายนพวรรณ ก๋าอุโมงค์ ประเภท Speed ทีมชาย 1 เหรียญทอง ประเภท Bouldering บุคคลชาย 1 เหรียญทองแดง นายอภิรักษ์ ขันทอง 1 เหรียญทองประเภท Speed ทีมชาย 1 รวม 8 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง รนวมมนักกีฬาปีนหน้าผา ว.เชียงใหม่ ทำได้ 12 เหรียญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น