ชมนิทรรศการภาพถ่าย นศ.ภาควิชาศิลปกรรม ราชภัฏเชียงใหม่ ที่ สลีปบ๊อกซ์

0
51
ขอเชิญร่วมชมผลงาน นิทรรศการแสดงภาพถ่าย Digital Photo Exhibition 2019 ประจำปี 2562 ผลงานแสดงภาพถ่ายของนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม หลักสูตรศิลปศึกษา และ หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลงานจัดแสดงงานนิทรรศการ วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2562 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ สลีปบ๊อกซ์ เชียงใหม่ ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น