ทต.มะเขือแจ้ หารือร่วมอบจ.ลำพูนแก้ปัญหาความเดือนร้อนให้ชาวบ้านสันปูเลย

0
400
วันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมดอยขะม้อ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ มอบหมายนายนราชัย ริมแจ่ม รองนายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมประชาคมเพื่อแสดงความคิดเห็น และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับ อบจ.ลำพูน นำโดย ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ กรณีถนนสายทางบริเวณทางเข้าบ้านสันปูเลย หมู่ 13 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน และตัวแทนจากผู้ประกอบการ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น