ทต.แม่คำมี จัดโครงการเกษตรแม่คำมีปลอดภัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ส.ต.ท.ทวีสิทธิ์ พัฒนชัยวัฒน์ ปลัด ทต.แม่คำมี ปฏิบัติหน้าที่ นายก ทต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเกษตร อบรมให้ความรู้ เรื่อง เกษตรแม่คำมีปลอดภัย ห่างไกลจากสารพิษกำจัดศัตรูพืช ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับสมาชิกสภาผู้นำชุมชน เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ ณ ห้องประชุม ทต.แม่คำมี
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงานเกษตร อ.เมืองแพร่ มาให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธี ความรู้เรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง และปลอดภัย /พ.ร.บ.วัตถุอันตราย /มาตรการการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช อันจะนำไปสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้ยั่งยืนต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น