อ.สูงเม่น เปิดป้าย “หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง” สร้างประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30-13.00 น. นาย พยุงศักดิ์ พลลูน นอภ.สูงเม่น จ.แพร่ ได้มอบหมายให้ นางเรณู เทื่ยงไทย ปลัดฝ่ายปกครอง ประจำ ต.หัวฝาย เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย “หมู่บ้านต้นแบบไม่ขายเสียง” พร้อมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ต.หัวฝาย กศน.สูงเม่น-หัวฝาย/ตัวแทน กกต.แพร่ กำนัน ผญบ. แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน/อสม/ส.อบต./ และประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้ ม.11บ้านเหล่าป่าผึ้ง ต.หัวฝาย
ทางด้าน อ.สอง จ.แพร่ นายกิติพัฒน์ กะวัง นอภ.สอง มอบหมาย นางตรีชฎา ยี่ดวง ปลัดอำเภอ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดย ศส.ปชต. มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายก อปท.กำนัน ต.บ้านกลาง ผญบ.ม.5 ต.บ้านหนุน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ต.บ้านหนุน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น