กิจกรรมอบรมนักเรียนในโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้สร้างความตระหนักถึงพิษภัยและโทษของการพนัน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนในโครงการรณรงค์เผยแพร่ความรู้สร้างความตระหนักถึงพิษภัยและโทษของการพนัน เพื่อป้องกันการพนันในเยาวชน รวมถึงโทษของยาเสพติดและการเสริมสร้างวินัยจราจรและจิตอาสาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวารีเชียงใหม่
โดยมีพ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และ พ.ต.ท.พิทักษ์ ธุวสิทธิพงศ์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.โหล่งขอด เป็นวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้สร้างความตระหนักถึงพิษภัย และโทษของการพนัน  รวมถึงเรื่องของยาเสพติด  วินัยจราจร และจิตอาสา
ในหัวข้อโครงการสร้างวินัยจราจร โดยการสวมหมวกนิรภัย ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ,อบรมเยาวชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ,ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ “ CPR” ,ปลูกฝังจิตสำนึกในสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ และพร้อมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น