จนท.บ้านกลาง ร่วมแสดงมุทิตาจิต ที่ศาลากลาง จ.ลำพูน

นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายก ทต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ทต.บ้านกลาง ร่วมแสดงมุทิตาจิต
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน พร้อม นางจินดารัตน์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดฯ และประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.ลำพูน เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จ.ตาก นายกเหล่ากาชาดฯ และแม่บ้านมหาดไทย จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!