PEA จัดโครงการ “ทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้องเยาวชน” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้องเยาวชน” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้น ภายใต้การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงพลศึกษา 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมี นายประพันธ์ สีนวล ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนำคณะผู้บริหาร พนักงาน ในสังกัดร่วมงาน
โครงการ “ทีมชาติวอลเลย์บอล PEA สอนน้องเยาวชน” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 กำหนดจัดเป็นระยะเวลา 2 วัน คือ วันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ โรงพลศึกษา 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การเล่นวอลเลย์บอลอย่างถูกวิธีให้กับน้องๆ เยาวชนอย่างใกล้ชิด มีวิทยากรที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย จำนวน 4 คน และอดีตทีมชาติไทย จำนวน 5 คน รวม 9 คน มีโรงเรียน สถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 แห่ง รวมจำนวน นักเรียน นักศึกษา 110 คน ประกอบด้วย
1. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จำนวน 11 คน
2. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จำนวน 10 คน
3. โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม จำนวน 12 คน
4. โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จำวน 10 คน
5. โรงเรียนบ้านเชิงดอย จำนวน 14 คน
6. โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จำนวน 12 คน
7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 คน
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเชียงใหม่ จำนวน 10 คน
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาเชียงใหม่ จำนวน 12 คน
10. วิทยาลัยเทคโนโลยีลานนาโปลิเทคนิคเชียงใหม่ จำนวน 9 คน
ทั้งนี้ การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ครั้งที่ 15 (ปีที่35) ประจำปี 2562 แบ่งการแข่งขันออกเป็น รอบคัดเลือก 6 ภาค และรอบชิงชนะเลิศ 1 ภาค ดังนี้
ภาคนครหลวง วันที่ 10 – 16 กรกฏาคม 2562 ณ ยิม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาคใต้ วันที่ 21 – 27 กรกฏาคม 2562 ณ ยิมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ จังหวัดสงขลา
ภาคตะวันออก วันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2562 ณ ยิมโรงเรียนวังจันทร์วิทยา จังหวัดระยอง
ภาคกลาง วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2562 ณ ยิมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 30 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 ณ โรงพลศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย
ภาคเหนือ วันที่ 9 – 15 กันยายน 2562 ณ ยิมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน
รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 1 – 7 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ภาพ / ข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่, PEA สันทราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น