สุดเจ๋ง เด็กเชียงใหม่ – เกาหลีลั่นชัตเตอร์ถ่ายภาพสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา

สุดเจ๋ง เด็กเชียงใหม่ – เกาหลีลั่นชัตเตอร์ถ่ายภาพสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาความสานสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรม “The 17th EIU Photo Class” in Thailand”

กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Thai National Commissions for UNESCO) ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia pacific Centre of Education for international Understanding : APCEIU) ภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์การยูเนสโก จัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพ ตั้งแต่วันที่ 13 -19 ตุลาคม โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ที่มีความสนใจในการถ่ายภาพ และมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมีเยาวชนจากประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 40 คน โดยการประสานงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

นางกรศิริ กรองสุดยอด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดงผลงานทางหน่วยจัดได้มอบให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตนจะนำเรียนผู้บังคับบัญชาและอาจจะนำมาจัดนิทรรศการแสดงผลงานในโอกาสที่เหมาะสมอีกครั้ง เพราะผลงานทุกชิ้นสื่อออกมาจากความคิดที่มีคุณค่าของนักเรียนทั้งสองประเทศ เป็นภาพที่สวยงามมีความหมายมากเป็นภาพที่น่าทึ่งและอัศจรรย์

อาทิ ภาพการดำเนินชีวิตการค้าขาย ภาพการเล่นของเด็กในชนบท  ภาพทางศาสนาและวัฒนธรรม รวม 84 ภาพ สถานที่การอบรมเชิงปฏิบัติการ และฝึกการถ่ายภาพในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ พื้นที่หมู่บ้านหัตถกรรมทำร่มอำเภอสันกำแพง : APCEIU) พื้นที่หัตถกรรมบ้านถวาย อำเภอหางดง พื้นที่อนุรักษ์บนเส้นทาง สุเทพ – ดอยปุย รวมทั้ง วัดสวนดอก และพิพิธภัณฑ์จังหวัดเชียงใหม่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ รวมทั้งพื้นที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ต่าง ๆ

จากนั้นก็ได้มีการคัดเลือกผลงานของนักเรียนทั้งสองประเทศจัดแสดงผลงานภาพถ่าย ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ต้องขอบคุณหน่วยเหนือที่มอบโอกาส และคุณลี ยังซุก พร้อมคณะที่ทุ่มเทการทำงานอย่างเข้มแข็ง ผู้บริหารองค์กรความร่วมมือฯและ ขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูผู้ปกครองที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมและร่วมชื่นชมให้กำลังใจ  รวมทั้ง คุณรัตนาภรณ์ ปั๋นเป็ง ศึกษานิเทศก์ที่เสียสละเวลาร่วมดำเนินการตลอดระยะเวลาจนสิ้นสุดโครงการ  รวมทั้งทีมงานฝ่ายเลขานุการคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายผู้อยู่เบื้องหลังทุกคน ขอบคุณผู้บังคับบัญชานายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิสิต ชายภักดิ์ ศึกษาธิการภาค 15 ผอ.ธวัชชัย ไชยกันน์  คุณสุทธิพร สังข์ทองที่ร่วมพิธีปิด

ขอบคุณประธานในพิธีปิด นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคุณลีม ฮวน มุก (Mr. Lim Hyun Mook , Director of Asai – Pacific Centre of Education for international Understanding: APCEIU) และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ร่วมโครงการพร้อมทั้งชื่นชมให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเชื่อมโยงบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่อไป ขอบคุณประธานพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับฝ่ายจัด ประกอบด้วยคุณลี ยังซุก  (Miss Lee Yongsook : Head, Office of culture, Communication and public Information) พร้อมคณะช่างภาพ จากประเทศไทยและเกาหลี ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น