เทศบาลนครลำปาง ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง นำคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและสมาชิกชมรม อสม.เทศบาลนครลำปาง ออกเยี่ยมให้กำลังใจมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมกับให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และคนไร้ที่พึ่ง ในชุมชนศรีเกิด จำนวน 4 ราย และชุมชนหัวเวียง 4 ราย เพื่อเป็นการเยียวยาและให้กำลังใจประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ตามโครงการ ผูกใจ คลายทุกข์ ยุค IT คนลำปางไม่ทิ้งกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น