ศอ.จอส.อ.เชียงแสน จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน และบัตรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นอภ.เชียงแสน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน และบัตรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.เชียงแสน โดยมียอดรวมผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 313 ราย มีผู้มารับสิ่งของพระราชทาน จำนวน 283 ราย จากนั้น พ.ต.ท.ยุทธยา สังแสวง ผู้บังคับกองร้อย ตชด.327 ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และนางรัตนา วงค์คำฝั้น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข อ.เชียงแสน ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น CPR

ร่วมแสดงความคิดเห็น