ผวจ.แม่ฮ่องสอน พบปะสื่อมวลชน แจงแนวทางขับเคลื่อนสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 6 พ.ย. 62 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้พบปะสื่อมวลชน จ.แม่ฮ่องสอน เป็นครั้งแรก ที่ร้านอาหารบ้านไร่ไผ่หวาน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน หลังจากเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้นำในการบริหารงานราชการ จ.แม่ฮ่องสอน โดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนช่วยนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการอย่างเที่ยงตรง แม่นยำ เพื่อส่งเข้าถึงประชาชนได้อย่างถูกต้อง พร้อมแจงแนวทางที่จะดำเนินการขับเคลื่อนในการสร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ นายสุวพงศ์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า “ นโยบายหลักที่สำคัญคือ ต้องการยกระดับรายได้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง จึงมุ่งที่จะส่งเสริมทั้งด้านการเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การค้าชายแดน และการขยายช่องทางการตลาด และการจำหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้าโอทอป  ซึ่งเบื้องต้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน มีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน ออกจำหน่ายกระจายตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น ที่ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ ปางอุ๋ง บ้านรวมไทย และบ้านรักไทย โดยจะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด เพราะมองว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนแม่ฮ่องสอน นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจมาแล้ว ยังมองว่าต้องเป็นผู้ที่มีฐานะดีพอสมควร จึงต้องการกอบโกยรายได้จากนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวบางช่วงอีกว่า ในการขับเคลื่อนเพื่อกระจายรายได้ ตนพยายามเคี่ยวเข็นและกระตุ้นแต่ละหน่วยงาน ให้ทำงานให้เกิดผลลัพธ์กับประชาชนให้ได้มากที่สุด และช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวทางจังหวัดจะมีการจัดกิจกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาเสริม เพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจเดินทางเข้ามา อาทิ การนำเสนอเครื่องเล่นของชาวดอย การสะท้อนบรรยากาศย้อนอดีต การกำหนดจุดเช็คอินน์สำหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงแนวคิดการเยือนแม่ฮ่องสอน 3,000 โค้ง เข้าแม่สะเรียงออกปาย และเข้าปายออกแม่สะเรียง เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น