พ่อค้าแม่ค้ารวมพล ลุกขึ้นทวงสัญญาหลังจากเคยยื่นขอแล้ว ชูป้ายค้านไม่ให้กลุ่มคาราวานสินค้าราคาถูกเข้ามาขายในพื้นที่

วันนี้ 7 พ.ย. 62 กลุ่มผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดงานคาราวานสินค้าราคาถูกกว่า 120 คน ได้เดินทางมารวมตัวกัน เพื่อเข้าพบนายอำเภอแม่สะเรียง ชูป้ายพร้อมลงชื่อเป็นหลักฐานเพื่อยื่นข้อร้องเรียนให้ทางอำเภอแม่สะเรียง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทราบปัญหาและข้อเรียกร้อง หลังได้รับผลกระทบการใช้สถานที่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียงให้กองคาราวานสินค้าราคาถูก มาเปิดขายสินค้าบ่อยๆ และเป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกัน จนส่งผลประทบกับกลุ่มผู้ประกอบการ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนนายมนตรี บำรุงกิจ ผู้ประกอบการได้เป็นตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เผยว่า ในบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียงได้ให้กองคาราวานสินค้าราคาถูก มาเปิดขายสินค้าเกือบจะทุกเดือนและในแต่ละครั้ง เป็นระยะเวลายาวนานติดต่อกันถึง 10 วัน จนส่งผลประทบกับกลุ่มผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยใกล้สถานที่จัดงานคาราวาน ทั้งเรื่องการเปิดเครื่องเสียงดังรบกวนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยใกล้ที่ว่าการอำเภอ ผู้มาติดต่อราชการกับทางอำเภอไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าออกสถานที่ราชการ รวมถึงพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มคาราวานที่มาพากันตากผ้าตามป้ายระโยงไปทั่วมองดูแล้วไม่เหมาะสมกับสถานที่ราชการ ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับผลกระทบสินค้าขายไม่ได้ และไม่เกิดเงินหมุนเวียนรายได้สู่ชุมชนนอกจากนี้ เยาวชนในพื้นที่ ยังได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่สามารถใช้ลานกีฬาตอนเย็นเพื่อออกกำลังกายปกติทุกตอนเย็นจะมีมาเล่นตะกร้อและบาสเกตบอล จึงอยากร้องขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าใครเป็นผู้อนุญาตให้มีการขายของในสถานที่ราชการ และสามารถนำมาให้เอกชนเช่าพื้นที่ เพื่อทำธุรกิจได้หรือไม่ ถ้าให้เช่าใครเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการให้เช่าในแต่ละครั้ง และค่าน้ำค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการจัดงานใครเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย รายได้จากการให้เช่าสถานที่เข้าสู่ระบบรัฐหรือไม่ รวมถึงพ่อค้ากองคาราวานเร่ที่เดินทางมาขายสินค้าแต่ละรอบได้เสียภาษีหรือไม่ ทั้งนี้หากการร้องขอยังไม่ได้รับการแก้ไข ทางกลุ่มผู้เดือดร้อนจะร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรีต่อไปตามลำดับทั้งนี้ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ซึ่งติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้ นายเทียนชัย โกมลรัตน์ ปลัดอาวุโส อำเภอแม่สะเรียงเป็นผู้รับมอบหนังสือจากทางตัวแทนผู้ประกอบการ ซึ่งการรับมอบหนังสือร้องเรียน และการเจรจา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยก่อนหน้านั้น 16 ก.ย. 62 ทางผู้ประกอบการร้านค้าที่เดือดร้อนเคยยื่นหนังสือร้องเรียนกับทางเทศบาลตำบลแม่สะเรียง และเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 62 นายอำเภอแม่สะเรียง ได้ชี้แจงเบื้องต้นกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ ว่าการจัดงานหน้าอำเภอแม่สะเรียง มีมานานหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่นายอำเภอคนก่อนๆ อย่างไรก็ตามหากประชาชนได้รับความเดือดร้อน จะทำการประชุมทำความเข้าใจกับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบอีกครั้ง และขอจัดงานคาราวานสินค้าราคาถูก ที่มีขึ้นในห้วงของวันที่ 20-29 ก.ย. 62 ที่ผ่านมาให้ผ่านพ้นไปก่อน เนื่องจากกลุ่มคาราวานได้เตรียมเข้าพื้นที่กันแล้ว หลังจากนั้นจะเชิญพ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ มาตกลงทำความเข้าใจกันอีกครั้งทางด้าน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังได้รับรายงานเตรียมลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง ในเย็นวันนี้ เวลา 17.00 น. เพื่อร่วมรับฟัง และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น