หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมงาน China international Import Expo

ในระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2562 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติ ในงาน China international Import Expo เเละลงนาม (MOU) เพื่อความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุนเเละการจัดตั้ง Research Center ร่วมกับ Shanghai, Guangdong Chamber of Commerce และ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมแสดงความคิดเห็น