พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อนำไปประดิษฐานเป็นการถาวร ณ พระธาตุวัดปางหมู

เช้าวันนี้ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ วัด Malwaththa เมือง kandy, SriLanka ท่านพระครูอนุยุต สังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดปางหมู พร้อมด้วยนายจำลอง รุ่งเรือง ทานบดีและผู้อุปถัมป์ งานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ นำคณะศรัทธาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 ท่าน เข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา และจะได้อัญเชิญสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปประดิษฐานเป็นการถาวร ณ พระธาตุวัดปางหมู เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป โดยคณะฯ จะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 252 เวลา 14.42 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น