จิตอาสา 904 วปร. อ.แม่จริม จ.น่าน พร้อมได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์ ร่วมกันจัดทำฝายมีชีวิต

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ลำน้ำแม่จริม บริเวณ หมู่ที่ 4 ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นอภ.แม่จริม ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อ.แม่จริม ร่วมกับจิตอาสา 904 วปร. พร้อมได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์ ร่วมกันจัดทำฝายมีชีวิต เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบ เพื่อผลิตประปา ในการใช้บริการผู้ป่วย รพ.แม่จริม โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. 2562 ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จ วันที่ 10 พ.ย. 2562 หากท่านมีความสนใจ สามารถเยี่ยมให้กำลังใจและร่วมจัดทำได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น