สุดยอด! คนเก่ง รร.หอพระ

นายพิสิษฐ คำบุรี ผู้อำนวยการ โรงเรียนหอพระ กล่าวว่า โรงเรียนหอพระ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริม ให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี โดยการออกกำลังกาย ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก และได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดภาค 5 “ตากเกมส์” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์เอราวัณ จัดโดย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
ซึ่งผลการแข่งขันในครั้งนี้ โรงเรียนหอพระ ได้รับเหรียญ ดังนี้
18 เหรียญทอง คือ รุ่น 53 นายพงศกร กันทรแก้ว
1 เหรียญทอง รุ่น 67 นายมานะศักดิ์ ละเอียด
2 เหรียญทอง รุ่น 89 นายปฏิพัทธ์ คิดอ่าน
3 เหรียญทอง รุ่น 96 นายปฏิพัทธ์ ส้มเช้า
3 เหรียญทอง รุ่น 76 น.ส.ธิตินันท์ มอญศรี
3 เหรียญทอง รุ่น 87 ด.ญ.พฤทธิพร แก้วสุทธะ
3 เหรียญทอง รุ่น 87 น.ส.ชุติมณทน์ สิงห์เล็ก
3 เหรียญทอง สำหรับรายการอื่น โรงเรียนยังได้อีก รวมแล้วเป็นจำนวน คือ
17 เหรียญเงิน
9. เหรียญทองแดง ฝึกซ้อมโดย : ครูสง่า วังคีรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น