สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จัด AIT Roadshow แนะแนวการศึกษาต่อโท-เอก 17 พ.ย. โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ขอเชิญชวนชาวเหนือทุกท่าน ที่มองหาทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ในสถาบันระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุดในประเทศไทย เข้าร่วมงาน AIT Roadshow เพื่อรับฟังการแนะแนว โดยงานจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ และมีการสอนเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้า AIT รวมถึงส่วนลดการสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ 40% ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ ผ่าน http://bit.ly/2CfNmX3 และ สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.ait.ac.th/eventcnx
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หรือ เอไอที (AIT) เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) เปิดสอนด้าน วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน และ การบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ผลิตบัณฑิตมากกว่า 25,000 คน และมีเครือข่ายศิษย์เก่าอยู่มากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก นักเรียน พนักงาน และ อาจารย์ ของเอไอที ณ ปัจจุบัน มาจาก 40 กว่าประเทศทั่วโลก ทำให้เอไอที เป็นสถาบันระดับบัณฑิตศึกษาแห่งเดียวในเมืองไทย ที่มอบบรรยากาศการเรียนรู้ การใช้ชีวิต แบบนานาชาติมากที่สุด เอไอทีมีเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือ จากทั้งมหาลัย องค์กรรัฐ และ เอกชน ทั่วโลก ทำให้นอกจากบทเรียน และงานวิจัยของแต่ละสาขาวิชาแล้ว นักเรียนทุกคน จะได้รับโอกาสสมัครเข้าโครงการแลกเปลี่ยน อย่างน้อย 1 เทอมการศึกษา
เพื่อไปศึกษาต่อในมหาลัยพันธมิตร ในหลากหลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น และ จีน หรือได้โอกาสเข้าฝึกงานกับภาครัฐและเอกชนชื่อดัง ทั้งในไทยและต่างประเทศ นอกจากนั้น นักเรียนที่มีความฝันอยากจะนำงานวิจัยของตัวเอง ไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ หรือเปิดธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการ ก็สามารถฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้ ผ่านศูนย์ผู้ประกอบการของเอไอที (AIT Entrepreneurship Center)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!