รองแม่ทัพภาค 3 ประชุมติดตามแนวทาง ป้องกันแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ใน พื้นที่ จ.น่าน

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2562 พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาค3 พร้อม นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รอง ผวจ.น่าน ประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน แนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2563 ร่วมกับ จ.น่าน และจังหวัดต่างๆ ของภาคเหนือ เพื่อร่วมบูรณาการ การทำงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตลอดทั้งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ทั้งนี้ จ.น่าน ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุภัยจากไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก และรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ที่จะเกิดขึ้น ในปี 2563 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศาลากลาง จ.น่าน โดยที่ผ่านมาา จ.น่าน ได้เน้นความร่วมมือของทุกภาคฝ่าย โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ การสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เห็นถึงผลกระทบที่ตามมา จากการเผาป่า พร้อมขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า และการรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนให้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิด และเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น โดยช่วยแจ้งเบาะแส หากเกิดสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า และแจ้งยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหา ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งในเวลานี้ในพื้นที่ จ.น่าน ไม่พบจุดความร้อน และในพื้นที่ คุณภาพอากาศโดยทั่วไป อยู่ในระดับดี และมีคุณภาพดีมากพล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาค 3 กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นนโยบายระดับชาติ เพราะนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญเป็นอันดับแรก และมีแผนที่จะนำเสนอโครงการ ในการจัดกิจกรรมอบรมประชาชน ในเรื่องมาตการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัด จังหวัดละ 2 พื้นที่ โดยกำหนดให้มีประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม เน้นพื้นที่เสี่ยงและความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น