รัฐบาลญี่ปุ่น สนับสนุนการพัฒนา ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ทุรกันดาร จ.แม่ฮ่องสอน

0
145
พิธีส่งมอบรถกู้ภัยขับเคลื่อนสี่ล้อภายใต้ “โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการรับส่งผู้ป่วยเพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดาร ตำบลแม่กิ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน”
ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โดยมี นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ และนายอุดม ก่อนแสงวิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊ เป็นผู้รับมอบ ต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอนเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง อยู่ในเขตชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่าซึ่งมีธรรมชาติอันสวยงามในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แต่ขณะเดียวกันพื้นที่ร้อยละ 95 เป็นภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร และขาดแคลนระบบทางการแพทย์ อีกทั้งยังอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลระดับอำเภอ และไม่มีรถกู้ภัยฉุกเฉินประจำตำบลแม่กิ๊ ประชาชนจึงประสบความเสี่ยง ต่อการบาดเจ็บหรืออาการป่วย ที่ทวีความรุนแรง
เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึง การรักษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้อย่างทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ รถกู้ภัยที่มีความพร้อม ในการเข้าถึงพื้นที่ จึงเป็นสิ่งจำเป็น เร่งด่วนอย่างมากจากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดซื้อรถกู้ภัยขับเคลื่อนสี่ล้อพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 คันให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊เป็นมูลค่า 1,508,000 บาท เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้ จะสามารถพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่สูงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสามารถให้การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ และส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลระดับอำเภอได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่น มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุน การจัดการกับความมั่นคง ของมนุษย์โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ แบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐาน และความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น