หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

12
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายบรรจบ สุนทรสวัสดิ์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2562 เพื่อพิจารณากำหนดราคาทรัพย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องขายทอดตลาด ชั้น 2 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น