สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมกับโรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดงาน “Dara Happy Life Running 2019”

0
86
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  ร่วมกับโรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดงาน “Dara Happy Life Running 2019” ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 งาน “Dara Happy Life Running 2019”  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และกิจกรรมของโรงเรียนดาราวิทยาลัย สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน รักการออกกำลังกาย มีพลานามัยสมบูรณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียนและชุมชน
โดยมีสถานที่และการรับสมัครดังนี้ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่  22 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารหอสมุด  โรงเรียนดาราวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.และในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562  ตั้งแต่เวลา 05.00 – 05.45 น.บริเวณลานจอดรถหน้าโรงเรียนดาราวิทยาลัย
รางวัลการแข่งขัน ประเภทนักเรียนและเยาวชน  ประเภทประชาชนและบุคคลทั่วไปอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท อันดับที่  2  ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 600 บาท อันดับที่ 3 ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล300 บาท อันดับที่ 4 ถ้วยรางวัล อันดับที่  5 ถ้วยรางวัลผู้เข้าเส้นชัย 2,000 ท่านแรก รับเหรียญรางวัลจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัยมีการจับรางวัลหางบัตรของผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน กรุณานำหางบัตรมอบให้กับคณะกรรมการฝ่ายรางวัล เพื่อจับฉลากหลังการแข่งขัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย โทรศัพท์ (053) 241039  และห้องทำการสมาคมฯ โทรศัพท์ (053) 241281
ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น