ประธานรับมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ฯ ครั้งที่ 10

27 พฤศจิกายน 2562 นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด ประธานในพิธีรับมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินกองทุนครั้งที่ 10 จำนวน 176,016.47 บาท โดยมีนายเกริก เกียรติเวชช์ ผู้จัดการทั่วไปตัวแทนบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัดมอบให้กับตัวแทนชาวบ้านจาก 9 ชุมชนที่ตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า การมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 8 ที่บริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) เชียงใหม่ ได้จัดสรรให้กับชุมชนโดยรอบตามข้อตกลง โดยจะมีการมอบทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง ส่วนการที่จะนำเงินกองทุนที่ได้ไปดำเนินการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับมติของแต่ละชุมชนที่จะดำเนินการเอง

ทั้งนี้ ปริมาณขยะมูลฝอยช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562 ที่ผ่านมานั้นผลประโยชน์ต่อชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านจะได้รับคือ1.บ้านป่าตึงน้อย หมู่ที่1 ตำบลป่าป้องรวมจำนวน 38,264.45 บาท 2.อำเภอดอยสะเก็ดจำนวน 19,132.23 บาท 3.ตำบลป่าป้องจำนวน 19,132.23 บาท 4.บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลป่าป้อง 19,132.23 บาท 5.บ้านกิ่วแล หมู่ที่ 11 ตำบลเชิงดอยจำนวน 19,132.23 บาท 6.บ้านป่าไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าป้องจำนวน 15,305.78 บาท 7.บ้านป่ายางงาม หมู่ที่7 ตำบลป่าป้อง จำนวน 15,305.78 บาท 8.บ้านป่าคาหมู่ที่ 4 ทต.ดอยสะเก็ด จำนวน 15,305.78 บาท 9.บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลเชิงดอย จำนวน 15,305.78 บาท โดยชุมชนจะได้รับประโยชน์รวมทั้งหมดจำนวน 1,157,529.46 บาท

อย่างไรก็ตาม การได้มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบริษัทฯ เป็นคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทานเข้าไปดำเนินการ มอบเงินกองทุนนี้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562 รวมเป็นเงินที่ได้จัดสรรให้กองทุนทั้งสิ้น 176,016.47 บาท โดยชุมชนจะได้รับประโยชน์รวมทั้งหมดจำนวน 1,157,529.46 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น