วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดงานครบรอบวันสถาปนา 10 ปี

7
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครบรอบ 10 ปี ภายใต้ชื่อ “10 ปี แห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้า สู่ความเป็นเลิศ” โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะทางวิชาการมากมาย อาทิ การแข่งขันทักษะภาษาและธุรกิจ การประกวดและนำเสนอโปสเตอร์สถานที่ท้องเที่ยวในท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ การประกวดการนำเสนอสินค้าหรือบริการเป็นภาษาจีน การประกวดคลิปวีดีโอแนะนำความเป็นไทยด้วยการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาต่างชาติ การประกวดร้องเพลงภาษาจีนประกอบการแสดง การประกวดและนำเสนอแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Let’s Explore the world โดยคุณจิรันธนิน เธียรพัฒนผล เจ้าของเพจ Gutjangis Life – โลกของกัสจัง และหัวข้อ The Power of Languages โดย คุณชานน สันตินธรกุล นักแสดงและพิธีกรวัยรุ่นชื่อดัง รวมถึงการประกวดวงดนตรีและการร้องเพลงภาษาอังกฤษ IC 10th Anniversary Music Talent และการแสดงดนตรีจากนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น