วิทยาลัยนานาชาติ มร.ชม. จัดงานครบรอบวันสถาปนา 10 ปี

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครบรอบ 10 ปี ภายใต้ชื่อ “10 ปี แห่งการพัฒนา มุ่งมั่นก้าวหน้า สู่ความเป็นเลิศ” โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดและการแข่งขันทักษะทางวิชาการมากมาย อาทิ การแข่งขันทักษะภาษาและธุรกิจ การประกวดและนำเสนอโปสเตอร์สถานที่ท้องเที่ยวในท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษ การประกวดการนำเสนอสินค้าหรือบริการเป็นภาษาจีน การประกวดคลิปวีดีโอแนะนำความเป็นไทยด้วยการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาต่างชาติ การประกวดร้องเพลงภาษาจีนประกอบการแสดง การประกวดและนำเสนอแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Let’s Explore the world โดยคุณจิรันธนิน เธียรพัฒนผล เจ้าของเพจ Gutjangis Life – โลกของกัสจัง และหัวข้อ The Power of Languages โดย คุณชานน สันตินธรกุล นักแสดงและพิธีกรวัยรุ่นชื่อดัง รวมถึงการประกวดวงดนตรีและการร้องเพลงภาษาอังกฤษ IC 10th Anniversary Music Talent และการแสดงดนตรีจากนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!