“ญาติพบ นักรบอากาศโยธิน”

0
46
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ วันอาทิตย์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ เปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก ฐาปนา ม่วงน้อยเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ทำการตรวจเยี่ยมการเยี่ยมญาติของทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑
ทั้งนี้ ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้ทำการแสดงการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และการฝึกบุคคลท่าอาวุธ ตามคู่มือพระราชทาน ที่ทหารกองประจำการได้ทำการฝึกในช่วงระยะเวลา ๑ เดือนที่ผ่านมา ให้ญาติของทหารกองประจำการได้รับชมอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น