การแข่งขัน”กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปี 2562 รอบภูมิภาค

0
32
เปิดการแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ ระดับประถมศึกษา โครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปี 2562 รอบภูมิภาค
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ ระดับประถมศึกษา โครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปี 2562 รอบภูมิภาค เขตการแข่งขัน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น