จังหวัดตาก จัดประชุมแถลงคำสั่งถวายความปลอดภัย

วันที่ 6 ธ.ค. 2562 ที่ห้องประชุมกองบัญชาการ มทบ.310 ค่ายวชิรปราการ อ.เมืองตาก จ.ตาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 พ.ต.อ.อำพล วงศ์ใหญ่ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับฟังการแถลงคำสั่งถวายความปลอดภัย รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ในวันที่ 11 และวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อให้งานด้านการถวายความปลอดภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น