อำเภอสอง! ให้เจ้าของโรงงานน้ำแข็ง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ที่รุกล้ำภายในวันที่ 15 ม.ค. 63

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง จ.แพร่ ได้มอบหมายให้นายรังสิธร วังสุภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง นางตรีชฎา ยี่ดวง ปลัดอำเภอ นายดนัยวัฒน์ ศรีเมือง ปลัดอำเภอ ร่วมกับปฏิรูปที่ดิน จว.แพร่ จพง.ที่ดิน จ.แพร่ สาขาสอง ผู้ช่วย สสอ.สอง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหม้าย รองปลัดเทศบาลตำบลห้วยหม้าย ปลัดเทศบาลตำบลห้วยหม้าย ผอ.กองช่าง ผอ.กองสาธารณสุข กำนัน ต.ห้วยหม้าย และผญบ ม.14 ต.ห้วยหม้าย ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานน้ำแข็ง ณ ม.14 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง
โดยผลการตรวจสอบเป็นไปดังนี้ การตรวจสอบแนวเขตที่ดินว่าได้รุกล้ำไปลำห้วยสาธารณะหรือไม่นั้น ได้นัดหมายทางผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและนายช่างรังวัดเพื่อชี้แนวเขตให้ชัดเจนในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ต่อไป เรื่องการส่งเสียงดังได้ขอให้ทางเจ้าของโรงงานน้ำแข็งเปิดเครื่องจักรทำงานหลังเวลา 05.00 น. และให้ปรับปรุงโครงสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน ดำเนินการปิดล้อมบริเวณโรงงานเพื่อลดผลกระทบทางด้านเสียงต่อไป การตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเป็นเอกสารสิทธิ นส.3 มิได้เป็น สปก. ตามที่ผู้ร้องแจ้งมาแต่อย่างใด
โดยความคืบหน้า ในวันนี้ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง ได้มอบหมายให้นายดนัยวัฒน์ ศรีเมือง ปลัดอำเภอประจำ ศดธ.อ.สอง ร่วมกับนายช่างรังวัด ที่ดิน จว.แพร่ สาขาสอง ผอ.กองสาธารณสุข นายช่างรังวัด นิติกร ท.ต.ห้วยหม้าย สารวัตรกำนัน ต.ห้วยหม้าย และผญบ ม.14 ต.ห้วยหม้าย ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานน้ำแข็ง ณ ม.14 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง โดยผลการตรวจสอบเป็นไปดังนี้
เรื่องแนวเขตที่ดินนั้น ได้ชี้แจงให้เจ้าของโรงงานฯ รับทราบและยินยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างคือแนวรั้วคอนกรีตภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่องการลดผลกระทบเสียงดังนั้น ทางเจ้าของโรงงานฯ ได้ดำเนินการก่อผนังคอนกรีตรอบโรงงานเพื่อเป็นการลดผลกระทบดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น