กกท.เชียงใหม่ มอบโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกีฬา เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงด้านการกีฬาให้กับจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ และให้โอวาทแก่นักกีฬา และบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงด้านการกีฬาให้กับ จ.เชียงใหม่ เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ เพื่อระลึกถึงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการกีฬา โดยมี นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยนักกีฬา และบุคลากรด้านการกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน
ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของประเทศไทย จากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2510 และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภท โอ.เค. ในครั้งนั้น นับเป็นความภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อด้านการกีฬาของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ ได้มีการเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน มาร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านกีฬาชนิดต่างๆ ทั้งการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ชักเย่อ วิ่งสามขา วิ่งกระสอบ เป่าลูกโป่ง และแชร์บอล รวมถึงการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตซอล เซปักตะกร้อ เปตอง และการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีระหว่างส่วนราชการ
โอกาสนี้ ได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนักกีฬาและบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการกีฬาให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีรางวัลหลักๆ ประกอบด้วย รางวัลนักกีฬาดีเด่นชาย ได้แก่ นายชัยพิพัฒน์ ลิ่วตระกูล นักกีฬาเพาะกาย รางวัลนักกีฬาดีเด่นหญิง ได้แก่ นางสาว กชวรรณ ชมชื่น นักกีฬาเทควันโด รางวัลนักกีฬาเยาวชนดีเด่นชาย ได้แก่ นายธนภัทร บำเพ็ญธรรมนำสุข นักกีฬาเทควันโด รางวัลนักกีฬาเยาวชนดีเด่นหญิง ได้แก่ เด็กหญิงกนกนภัส แก้วชมพู นักกีฬายิงธนู รางวัลนักกีฬาดาวรุ่งชายดีเด่น ได้แก่ นายพีระพงษ์ พจนโกสีย์ นักกีฬายิมนาสติก รางวัลนักกีฬาดาวรุ่งหญิงดีเด่น ได้แก่ เด็กหญิงอารยา พรหมเมือง นักกีฬาหมากรุกสากล และนักกีฬาอาชีพดีเด่น ได้แก่ นายโคซึเกะ ฮามาโมโต้ นักกีฬากอล์ฟอาชีพ ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ส่วนด้านผู้ฝึกสอน ประกอบด้วย รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นชาย ได้แก่ ดาบตำรวจประสิทธิ์ ลิขิตตระกูล ผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกาย และรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นหญิง ได้แก่ นางสาวพรพรรณ แถวสุวรรณโชติ ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล ภาพ / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น