เทศบาลนครเชียงใหม่ มอบหน้ากากอนามัยให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด

วันที่ 14 มกราคม 2563 นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับเด็กนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี รวมถึงการจัดสถานที่ให้ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และขอความร่วมมือผู้ปกครองและคุณครู ดูแลน้อง ๆ อย่างใกล้ชิดในช่วงที่เกิดปัญหาหมอกควัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น