หอการค้าเชียงใหม่ ต้อนรับผู้แทนจากสายการบินแอร์เอเชีย, clubmed

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวกันชกา สุวณิชย์ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสายการบินแอร์เอเชีย, clubmed เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ และหารือในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น