หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมแนวทางการจัดงาน Lanna Expo 2020

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายสันติ เหล่าพาณิชยกุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์ กรรมการผู้ช่วยปฏิคมหอการค้าฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงาน Lanna Expo 2020 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น