หอการค้าเชียงใหม่ ต้อนรับคณะ Settaluck Family In Law

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม นายสมชาย เอื้อวงษ์ชัย กรรมการเลขาธิการหอการค้าฯ, นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าฯ เเละนางสาวสุธิดา เเซ่เตี๋ยว กรรมการหอการค้าฯ ให้การต้อนรับคณะ Settaluck Family In Law เข้าพบเพื่อเเนะนำตัวเเละหารือร่วมสัมมนา การบริหารความเสี่ยงธุรกิจครอบครัว กับความสัมพันธ์คู่รักทายาทธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น