หอการค้าเชียงใหม่ ต้อนรับคณะอาจารย์ ม.ฟาร์อีสเทอร์น

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสมชาย เอื้อวงษ์ชัย กรรมการเลขาหอการค้าฯ, นางสาวสุธิดา เเซ่เตี๋ยว กรรมการหอการค้าฯ เเละนายสุมินทร์ ตันไพเราะห์ กรรมการกิตติมศักดิ์ หอการค้าฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ เเละผู้ประกอบการจากเมืองซีอาน ปักกิ่ง เเละหนานหนิง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน เข้าพบเพื่อเเลกเปลี่่ยนความคิดเห็นเรื่องการค้า การลงทุน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น