พม.เเม่ฮ่องสอนเปิดศักยภาพหมู่บ้านละว้าสู่การท่องเที่ยวมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 นี้ ที่บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอนันต์ ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick Off ด้านการท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม เพื่อสร้างสวัสดิการสังคม ภายใต้กิจกรรมเปิดประตูสู่แดนดินถิ่นละเว๊อะ (ละว้า) โดยมีชุมชนชาวละว้าของบ้านละอูบ ข้าราชการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน น่าน ตาก และกาญจนบุรี เข้าร่วมงานจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังเปิดศูนย์กลางตลาดการแสดงสินค้าหัตถกรรม ที่ได้จากในชุมชนที่ได้รับการยอมรับ ทั้งตลาดการจำหน่ายพืช ผัก ผลไม้จากโครงการพระราชดำริบ้านดง ซุ้มจำหน่ายกาแฟห้วยห้อม ซุ้มจำหน่ายผ้าทอขนแกะ และที่สำคัญ คือ ตลาดการจำหน่ายเครื่องเงินหลากหลายชนิด ที่ถือว่าเป็นสินค้าเครื่องเงินของชาวละว้าเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหัตถกรรมการตีเครื่องเงินโบราณที่สำคัญ มีความประณีตและลวดลายที่สวยงาม

สำหรับพื้นที่ของบ้านละอูบ เป็นชุมชนชาวละว้าที่ใหญ่ที่สุด มีผู้คนอาศัยอยู่กว่า 210 ครอบครัว มีที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่บนสันดอยสูง เป็นชุมชนชาวละว้าเก่าแก่ ที่ยังคงยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี จากประเพณีที่หลากหลาย รวมถึงการแต่งกาย ภาษา และการรื้อฟื้นการก่อสร้างบ้านแบบชาวละว้าดั้งเดิม ให้กลับมาเป็นที่สนใจกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในหมู่บ้านและชอบพักในบ้านชาวละว้ามากขึ้น รวมถึงอาหารที่ยังคงอนุรักษ์การรับประทานในภาชนะหรือวัสดุธรรมชาติ อาทิ การห่อข้าวด้วยใบตอง ช้อนที่ทำจากไม้ไผ่ และที่หมู่บ้านแห่งนี้ปฏิบัติสืบต่อกันมาก็คือการร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำที่ใช้ร่วมกัน ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยประสบกับปัญหาภัยแล้งเลยในห้วงที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น