หลากหลายชนเผ่า สร้างสีสันร่วมเปิดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและของดีอำเภอแม่สรวย ปี 63

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2563 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้มีขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 9 แห่ง พร้อมด้วยขบวนหลากหลายชนเผ่าที่อาศัยอยู่ใน อ.แม่สรวย ร่วมสร้างสีสัน งานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และของดีอำเภอแม่สรวย ประจำปี 2563 โดย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย ได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมด้วย นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย พ.ต.อ.จิตรกร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผกก.สภ.แม่สรวย นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย น.ส.อัญรัตน์ จอมวุฒิ ส.จ.แม่สรวย ร่วมด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอแม่สรวย ร่วมถวายเครื่องราชสักการะตามลำดับ

จากนั้นปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และของดีอำเภอแม่สรวย ประจำปี 2563 โดยมี นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18- 20 ม.ค.2563 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ภายในงานมีการจัดประกวดร้องเพลง การประกวดธิดาแม่สรวย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงซุ้มนิทรรศการของหน่วยปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น