คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมคาราวะเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่63

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมคาราวะเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 แด่ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย พร้อมครอบครัว ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ บริษัท ซันสวีท จํากัด อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น