อ.เวียงชัย ระดมทุกหน่วยงาน ปฏิบัติกิจกรรม “จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรม “จิตอาสาภัยพิบัติ สกัดหมอกควัน ป้องกันไฟป่า” ของอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสร้างการจิตสำนึกตระหนักปัญหา การประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

โดยมีปลัดอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย ยานพาหนะ และรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย, สถานีตำรวจภูธรเวียงชัย,โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร, สาธารณสุขอำเภอเวียงชัย, หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอเวียงชัย,เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอนศิลา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใน อำเภอเวียงชัย ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจากตำบลเวียงชัย รวมประมาณ 200 กว่าคน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น